Διοίκηση Καινοτομίας

Διοίκηση Καινοτομίας

“There’s a way to do it better – find it”

Thomas A. Edison

Η MindmeUp ΕΕ, είναι η μόνη εταιρεία στην Βόρεια Ελλάδα που εφαρμόζει σύγχρονες και καινοτόμες μεθοδολογίες ανάπτυξης ιδεών, γνωστές ως Idea Generation Tools. Τα εργαλεία απευθύνονται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών για τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών – from scratch – ή τη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, υπηρεσιών, στρατηγικών και διαδικασιών.

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η υιοθέτηση της καινοτομίας αποτελεί βασικό κριτήριο επιτυχίας και βιωσιμότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε ειδικά μοντέλα καινοτομίας, μέσα από μια ολιστική, δημιουργική και πολύ-παραμετρική προσέγγιση, η οποία θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών σας. Μέσα από μία δημιουργική και καινοτόμα διαδικασία θα έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέες ιδέες για υπηρεσίες και προϊόντα και να ακολουθήσετε μία επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης.  

Οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες που εφαρμόζουμε σας βοηθούν στην αξιοποίηση των ευκαιριών που ταιριάζουν στο επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθείτε, καθώς και στην ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου ρίσκου. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προβλήματος ή των αναγκών της επιχείρησης και είναι σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. Σας βοηθάμε να εισάγετε την καινοτομία στην επιχείρηση σας και να κάνετε τη διαφορά!

Συνεργαστείτε μαζί μας για να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα, τα οποία ενσωματώνουν στην εταιρική φιλοσοφία σας την εφαρμογή ενός δομημένου και λειτουργικού μοντέλου βιώσιμης καινοτομίας. Συνδέουμε την εταιρική, με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αριστεία. Εξετάζουμε και αξιολογούμε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες της εταιρείας σας και εντοπίζουμε τα σημεία που έχουν δυναμική άμεσης βελτίωσης. Αναπτύσσουμε ένα εξειδικευμένο και στοχευμένο πλάνο καινοτομίας για το τμήμα της επιχείρησή σας, το οποίο είτε σταδιακά, είτε ριζικά εισάγει τις απαραίτητες βελτιώσεις χωρίς να επηρεάζει την παρούσα λειτουργία του οργανισμού.

Η επιτυχία της καινοτομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κουλτούρα και την στρατηγική της επιχείρησης. Είναι πλέον αναγκαία η δημιουργία ενός γόνιμου οικοσυστήματος καινοτομίας με εφαρμογή σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας σας, και όχι μόνο στην εμπορευματοποίηση τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Ας δημιουργήσουμε μαζί μια ισχυρή βάση τώρα, για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μέλλον.

Καθορίζουμε τις πλέον κατάλληλες, πρωτότυπες και υλοποιήσιμες ιδέες μέσα από σύγχρονες μεθοδολογίες αξιολόγησης ιδεών (Idea evaluation tools). Οι ιδέες είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προβλήματος και της επιχείρησης και σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. Αξιολογούμε την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης σας βάσει τεσσάρων διαφορετικών προτύπων καινοτομίας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το επιχειρηματικό σας μοντέλο ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και επικοινωνεί τα απαραίτητα σε όλους τους στρατηγικούς εταίρους.

  • Καινοτομία προϊόντος,
  • Καινοτομία διαδικασιών,
  • Οργανωσιακή καινοτομία,
  • Καινοτομία μάρκετινγκ,

Δημιουργούμε ένα knowledge system, το οποίο εστιάζει στην συλλογικότητα και τοποθετεί τις βάσεις για την επίτευξη της επιθυμητής διαφοροποίησης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.