Αναπτυξιακά Προγράμματα

Επιδοτήσεις & Προγράμματα Χρηματοδότησης

Μέσα από τα διάφορα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά προγράμματα έχετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε ή να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Ο ρόλος του συμβούλου επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο για την επιτυχημένη λήψη της επιδότησης, αλλά και σε ολόκληρο το ταξίδι του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος. Αναλαμβάνουμε την προαξιολόγηση της πρότασης και επιβεβαιώνουμε την επιλεξιμότητά σας για προγράμματα όπως ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος και Leader. Σας καθοδηγούμε για τα δικαιολογητικά, ελέγχουμε την πληρότητα και ορθότητα τους και στη συνέχεια πραγματοποιούμε την υποβολή του φακέλου σας. Αναλαμβάνουμε εκπονήσεις οικονομοτεχνικών μελετών (προγράμματα Horrizon, Interreg) και είμαστε δίπλα σας στις διαδικασίες εκταμιεύσεων και υλοποίησης, διασφαλίζοντας ότι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις σας είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του προγράμματος.

Πετυχημένα Projects
0
Σύνολο Επιδοτήσεων
0