Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει από τα υποκείμενα, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις επιλογές που έχουν οι χρήστες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευτούν και για ποιους σκοπούς θα λάβει χώρα η σχετική επεξεργασία πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και ειδικότερα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή  στις 25 Μαΐου 2018. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην συμπληρώνει τα σχετικά αιτούμενα πλαίσια αναφορικά με την «Επικοινωνία» της Εταιρείας μαζί του, αλλά να κάνει χρήση των άλλων μεθόδων επικοινωνίας με τους Υπευθύνους της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της. Η ενέργεια σας της επιλογής του πεδίου «Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις οδηγίες του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation) που αφορά στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σηματοδοτεί την αποδοχή σας ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης, σας ζητάμε να βγείτε από αυτόν τον ιστότοπο και να σταματήσετε να τον χρησιμοποιείτε ή/και τις Υπηρεσίες αμέσως. Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και την εθελοντική παροχή των απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, συμφωνείτε ρητά και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν. Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν ζητήσετε την παροχή των Υπηρεσιών μας ή / και περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήστε την πλατφόρμα επικοινωνίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και την πλατφόρμα μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένο χώρο της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν παραγγέλλετε κάποια υπηρεσία, μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα προκειμένου να μπορείτε εσείς να  επωφελείστε από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, από την οποία μπορείτε, άμεσα ή έμμεσα, να ταυτοποιηθείτε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, ώστε να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, αν και εφόσον το επιθυμεί. Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας επικοινωνίας, ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο (προαιρετικό). Η Εταιρεία συλλέγει μια σειρά Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών της στους πελάτες της, οι οποίοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Το πλήρες όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου σας.
 • Τα προσόντα σας και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και οι τυχόν δεξιότητες, η εμπειρία και το ιστορικό απασχόλησης που μπορεί να έχετε.
 • Οποιαδήποτε άλλη Πληροφορία περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Κάθε βίζα που έχετε αποκτήσει, το διαβατήριό σας, καθώς και κάθε άδεια εργασίας ή πληροφορίες ταυτότητας που μπορεί να είναι απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας των συστάσεων: είναι δική σας ευθύνη να αποκτήσετε προηγούμενη συγκατάθεση από τους εν λόγω ανθρώπους για να αποκαλύψετε τα στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε εμάς και σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα στην οποία παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.
 • Feedback αξιολόγησης και συναφείς πληροφορίες προερχόμενες από προηγούμενους ή τρέχοντες εργοδότες.
 • Πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητά σας να εργάζεστε σε τομείς που σας ενδιαφέρουν.
 • Ψυχομετρικά ή / και τεχνικά αποτελέσματα των τεστ και άλλα δεδομένα που συλλέγονται μέσω επιγραμμικών πλατφορμών αξιολόγησης προμηθευτών τρίτων πάροχων και αξιολογήσεων συνεντεύξεων και προφίλ.
 • Μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια, επιχειρηματικές υποθέσεις, λίστες πελατών, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες εργασίας, στόχοι και άλλες προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την αποκάλυψη στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μας με εσάς ή με το μέρος για το οποίο εργάζεστε, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων για οποιεσδήποτε συναντήσεις ή συζητήσεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται για νόμιμους σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Δηλώνετε ρητά και αποδέχεστε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλετε και αποκαλύπτετε στην Εταιρεία και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την τελευταίο, είναι σχετικά, κατάλληλα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας. Ειδικότερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • Παροχή Υπηρεσιών μας σε τρίτους παρόχους.

 Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να παρέχουμε στους πελάτες μας τις Υπηρεσίες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση την ακόλουθη νόμιμη βάση:

 • Κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών Πρόσληψης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να εντοπίσουμε επαγγελματικές ευκαιρίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τόσο εσάς όσο και τους πελάτες μας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά καιρούς σχετικά με τέτοιες ευκαιρίες.

 Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τη διαδικασία αξιολόγησης, να αξιολογούμε και να επιβεβαιώνουμε την καταλληλότητά σας για απασχόληση και την επακόλουθη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένου του profiling). Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επιβεβαιώσουμε τις συστάσεις και να διεξάγουμε ελέγχους εκπαίδευσης και ιστορικού, ανάλογα με την περίπτωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και η γνωστοποίησή τους στους πελάτες μας θα μας επιτρέψει να λάβουμε μέτρα για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τις Υπηρεσίες Πρόσληψης που έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε και να εξυπηρετούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας. Χρησιμοποιούμε επίσης πληροφορίες από τρίτους προμηθευτές μας για να υποστηρίξουμε τη δραστηριότητα προσλήψεων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να λάβουμε μέτρα για τους σκοπούς των εσωτερικών μας στόχων πρόσληψης (εσωτερικής χρήσης) για την προετοιμασία των συμβάσεων εργασίας, της μισθοδοσίας κλπ.

 • Κατά τη διάρκεια άλλων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) (υπηρεσίες αξιολόγησης, ψυχομετρικών εξετάσεων κλπ.), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (ψυχομετρικά ή / και τεχνικά αποτελέσματα, αξιολόγηση προφίλ κλπ.) Για την παροχή αυτών των Υπηρεσιών στους πελάτες μας στους οποίους έχουμε συμβληθεί με σύμβαση έργου.
 • Κατά τη διάρκεια των Υπηρεσιών Consulting, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε μερικά από τα Προσωπικά Δεδομένα σας, για τους σκοπούς του σχεδιασμού και της στόχευσης της διαδικασίας καθοδήγησης σύμφωνα με τις ακριβείς ανάγκες του Consulting.

Πιο σημαντικό, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την εμπορική μας δραστηριότητα και την παροχή των Υπηρεσιών μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να απαντήσουμε και να εκπληρώσουμε τα ερωτήματά σας και τα αιτήματά σας τόσο όσον αφορά τις Υπηρεσίες μας όσο και την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορούμε να διατηρήσουμε αρχείο των στοιχείων επικοινωνίας και της αλληλογραφίας μαζί σας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που παρέχετε για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας.

 • Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Ως μέρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να υποστηρίξουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, όπως τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, την ενδοεταιρική επικοινωνίας σχετικά με εσάς, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας δραστηριοτήτων, τη διαχείριση των Υπηρεσιών μας, τη διατήρηση και διασφάλιση της υποδομής μας καθώς και για τις δημόσιες συμβάσεις και για χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

 • Διαφημιστικές Δραστηριότητες / Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Μπορούμε περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να διεξάγουμε διαφημιστικές εκστρατείες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποστείλουμε ενημερωτικά υλικά, όπως άρθρα, τάσεις της αγοράς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Επίσης, επιδιώκοντας και επιβεβαιώνοντας τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δελτία τύπου και διαφημιστικό υλικό.

 • Διοικητικοί σκοποί

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά διαστήματα για να επαληθεύσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς είναι ακριβή και τρέχοντα.

 • Στατιστικά Στοιχεία, Συλλογή & Ιστορικές πληροφορίες

Μπορούμε να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς αναλύσεων τάσεων της αγοράς, δημιουργώντας πρότυπα από τον κλάδο, το επίπεδο, τη γεωγραφία κλπ., για την παρακολούθηση στατιστικών προσλήψεων, τη διεξαγωγή μελετών επικύρωσης, τη σύνταξη εκθέσεων, τη δημοσίευση άρθρων και τα λοιπά,  ή για σκοπούς βελτίωσης των Υπηρεσιών μας, την ενίσχυση της γνώσης της αγοράς πληροφοριών ή την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για σκοπούς συγκέντρωσης και γνωστοποίησης στατιστικών σχετικά με την ποικιλομορφία και άλλων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά προσλήψεων σε νόμιμο και νόμιμο συμφέρον όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορούμε   επίσης να επεξεργαστούμε πρόσθετες πληροφορίες, όπως εθνικότητα, για την παρακολούθηση των στατιστικών προσλήψεων, στο βαθμό που έχετε συμπεριλάβει σχετικές πληροφορίες στο βιογραφικό σας σημείωμα ή μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.   Για τους σκοπούς αυτούς, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας και άλλα αναγνωριστικά για να συσχετίσουμε και να συνδυάσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που συλλέγονται από μια υπηρεσία με πληροφορίες σχετικά με εσάς που συλλέγονται μέσω άλλης υπηρεσίας. Οποιοδήποτε δημοσιευμένο τελικό προϊόν θα αναφέρεται μόνο σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ατόμων και δεν θα σας ταυτοποιήσει προσωπικά ή θα συμπεριλάβει αποτελέσματα που μπορούν να αποδοθούν σε εσάς. Αυτές οι συγκεντρωτικές ή μη προσδιορισμένες πληροφορίες θεωρούνται ως άλλες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν ιστορικά δεδομένα για σκοπούς παρακολούθησης και καταγραφής της δραστηριότητάς μας στο παρελθόν και των δραστηριοτήτων προσλήψεων σε νόμιμη βάση των νόμιμων συμφερόντων μας όπως προδιαγράφονται και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 • Συμμόρφωση με το δίκαιο

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή αιτήματα από δημόσιες ή κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός της χώρας διαμονής σας., να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομική διαδικασία, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της Εταιρείας και άλλων χρηστών των ηλεκτρονικών συστημάτων ή του κοινού και για να βοηθήσουμε, εξασκήσουμε ή να υπερασπίσουμε τις νομικές μας αξιώσεις. Δεν μπορούμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων παρόχων ή πελατών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που έλαβαν είτε από την Εταιρεία, είτε από άλλο ανεξάρτητο πάροχο τρίτου μέρους.

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλέγονται, να χρησιμοποιούνται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία, να αποκαλύπτονται και να μεταφέρονται σε οποιαδήποτε χώρα όπου έχουμε εμπορική δραστηριότητα, εγκαταστάσεις ή στην οποία προσλαμβάνουμε παρόχους υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα μας για την παροχή των Υπηρεσιών μας σε πελάτες ή σε ηλεκτρονικά συστήματα, συναινείτε επίσης στη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς κανόνες προστασίας δεδομένων από ότι στη χώρα σας. Γενικά επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, για παράδειγμα σε πάροχο υπηρεσιών που βρίσκεται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Ωστόσο, το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ μπορεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο προστασίας που παρέχεται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση, θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να διεξάγουμε αυτή τη μεταφορά δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή, όπως οι αποφάσεις επάρκειας και οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο. Η εταιρίας μας κάνει χρήση όλων των τεχνολογικών μέσων που προτείνονται από την νομοθεσία (κρυπτογράφηση, ασφάλεια δικτύου και ηλεκτρονικών αρχείων, ψευδονυμοποίηση κλπ) αλλά και επιπλέον αυτών. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας των δεδομένων σας, άρνησης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ. Μπορείτε να αιτηθείτε διαγραφή (λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωση στην επεξεργασία τους. Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την αδειοδότηση σας. Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο. Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer – Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων πιστωτικών καρτών, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο. Όλες οι επικοινωνίες μεταβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL σε μια αποκλειστική υποδομή δικτύου (Multiprotocol Label Switching – MPLS) και αποθηκεύονται σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας Δεδομένων. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

COOKIE ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookie για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει cookie των συνεργατών μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό ή την εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τους ιστότοπους των συνεργατών μας για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους περί απορρήτου και cookie. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να παρακολουθούμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Με αυτό τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι καταλληλότερα για εσάς. Ένα cookie περιέχει πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε την πλοήγηση σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookie, αλλά εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να αποδέχεστε, να απορρίπτετε ή να διαγράφετε τα cookie. Η επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookie, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ίσως διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Τα cookie που χρησιμοποιούμε δεν εντοπίζουν καμία πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και πώς να αποτρέψετε την εγκατάστασή τους, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org. Χρησιμοποιούμε λογισμικό εντοπισμού για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των πελατών μας, καθώς και τη χρήση του ιστότοπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης των ιστότοπων. Το εν λόγω λογισμικό δεν μας επιτρέπει να καταγράφουμε κανένα προσωπικό στοιχείο χρήστη. Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας. Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:

 1. Στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835)
 2. Στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και
 3. Στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

 • Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.       
 • Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
 • Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).
 • Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου), αλλά η συγκεκριμένη κατάστασή σας σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίταξης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας.
 • Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.
 • Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.
 • Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να στείλετε ένα email στο info@mindmeup.com.gr ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς μαζί μας στη διεύθυνση Αγγελικής Μεταλλινού 28, Νέα Ελβετία, 54249, Θεσσαλονίκη. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει. Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση απορρήτου θα αναρτούνται στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση  https://mindmeup.com.gr/πολιτική-απορρήτου/